Læs online Eventyr på fodrejsen Hent PDF

Hostrup var i Foraaret 1844 bleven Huslærer hos Justitsraad M. B. Nyegaard paa Kokkedal ved Rungsted, og i de herlige Omgivelser i dette nordsjællandske Landskab fik han Ideen til sit danske Sommerskuespil ”Eventyr paa Fodrejsen”. Under Opholdet den første Sommer paa Kokkedal udførte han dog knapt mere end én Akt af Stykket, men Planen til den følgende Scenegang modnedes hos ham, og i Foraaret og Sommeren 1847 fuldførte han Arbejdet, medens han nu - efter at Huslærertiden var forbi - boede saramen med sin Moder paa Svanemosegaard overfor Blaagaardsvejen. Stykket blev indsendt til det kgl. Teater og strax antaget, ligesom det ogsaa var Teaterdirektionens Hensigt hurtigt at bringe det til Opførelse; men Christian den Ottendes Død og den begivenhedsrige Tid, der fulgte efter, forhalede Opførelsen nogle Maaneder, og ”Eventyr paa Fodrejsen kom til at gaa over Scenen første Gang den 15de Maj 1848. Man var altsaa midt i Krigs-begtvenhederne, men ikke desmindre vakte Stykket stor Opmarksomhed og opførtes syv Gange for fuldt Hus endnu inden Udgangen af samme Maaned. Phister spillede Skriverhans, Fru Heiberg Johanne; C. N. Rosenkilde var Assessor Svale og Michael Wiehe og Hultmann de to Studenier, Eibæk og Herløv. Med ”Eventyr paa Fodrejsen vandt Hostrup en saa afgjort Sejr, at hans Navn som dansk Lystspildigter nu var sikret.(Illustreret Dansk Litteraturhistorie)

  • Navn: Eventyr på fodrejsen
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere:
  • Sprog: Dansk